messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ sitemap
วันนี้ 13
เดือนนี้1,340
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,675
ทั้งหมด 280,000

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วม พิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ...[10 มิถุนายน 2567]
บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หนองภัยศูนย์ OnLine[7 มิถุนายน 2567]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู...[29 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และ กิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ คณะผู้บริหาร...[20 พฤษภาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิต
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิต
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview302
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์