องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 182
เดือนนี้ 5,763
เดือนที่แล้ว 11,606
ทั้งหมด 59,952

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๘ พ.ค ๒๕๖๔ เวลา o๙.oo นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกอบต.หนองภัยศูนย์และกองสาธารณสุขฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖ ท่าน ๖ หมู่บ้าน... [18 พฤษภาคม 2564]
วันที่ ๓o เมษายน ๒๕๖๔ นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ ได้มอบหมายให้งานป้องกันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ท่อระบายน้ำ... [3 พฤษภาคม 2564]
วันที่ ๑๓ เม.ย ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.oo น. นายอาคม ผดุงศิลป์ นายก อบต.หนองภัยศูนย์ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากภัยธรรมชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่... [23 เมษายน 2564]
วันที ๒๑ เม.ย ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.oo น. นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู และ นายอาคม ผดุงศิลป์ นายก อบต.หนองภัยศูนย์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นผิวถนนเส้นทางบ้านหนองภัยศูนย์ เพื่อ จะนำไปปรับปรุงซ่อมแซม... [22 เมษายน 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๙)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และ นายวินัย ศรีแก้ว ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ตรวจติดตามการปฎิบั
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ