messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
แจ้งประชาสัมพันธ์การงดออกปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงค grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ดำรง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview298
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีด เส้นทางบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 ถึง โรงเรียนหนองผือราษฏร์บำรุง ตำบลหนองภั poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview389
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview382
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview377

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
2.1.ขออนุมัติประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview259
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมุ่บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview384
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์