messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และ กิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ คณะผู้บริหาร...[20 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทาง และการจัดการขยะ3Rs ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ...[16 พฤษภาคม 2567]
การเลือก สว. 20 กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน [16 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน หลักสูตรทบทวน ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 โดยมี...[1 พฤษภาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
พื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้แก่ประชาชน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองภัยศูนย์ จะออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผุ้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
เลื่อนการสอบและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview300
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์