messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
แนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองภัยศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองภัยศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
แนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์