messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 395
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 395
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 387
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 402
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 401
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 394
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 389
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 388
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 432
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 358
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 373
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 383
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 386
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 371
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 384
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์