messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow คู่มือบริการสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งานระบบ E-SERVICE poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือสำหรับประชาชน งานคลัง การชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 117
คู่มือการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 115
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.หนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
find_in_page คู่มือการให้บริการประชาชน กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 354
ประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 350
การรับลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 337
คำแนะนำสำหรับการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 335
คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 331
ขั้นตอนการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 334
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 363
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 347
การขออนุญาตประกอบสถานที่จำน่ายอาหารและสะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 355
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์