messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิต
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 20
พื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้แก่ประชาชน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองภัยศูนย์ จะออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผุ้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
เลื่อนการสอบและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
แจ้งประชาสัมพันธ์การงดออกปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 26
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ดำรง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงค poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ แจ้งยื่นแบบประเมินภาษีป้าย สามารถยื่นแบบได้ภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 170 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์