messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างฝ่ายการเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
find_in_page โครงสร้างส่วนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 375
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 381
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 370
โครงสร้างกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 367
โครงสร้างกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 415
โครงสร้างสำนักปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 439
find_in_page โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 390
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์