messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 265
การติดตามการปฏิบัติราชการของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 236
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 264
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 257
find_in_page เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 342
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 216
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 213
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์