messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองช่าง
(นายทรงชัย ราชภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายพงษ์สวัสดิ์ สารีแก้ว)
ผู้ช่วยวิศวกร
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางสาวทิพวรรณ พรมโคตร)
คนงานทั่วไป
(นายศุทธวีย์ จันทา)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
นายช่างสำรอง

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์