messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และ กิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ คณะผู้บริหาร...[20 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทาง และการจัดการขยะ3Rs ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ...[16 พฤษภาคม 2567]
การเลือก สว. 20 กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน [16 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน หลักสูตรทบทวน ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 โดยมี...[1 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 13 เมษายน ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เรียกว่าวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จึงได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์...[19 เมษายน 2567]
วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00น. นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ประจำปี 2567 เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ...[4 เมษายน 2567]
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 พร้อมคณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...[26 มีนาคม 2567]
วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้เป็นประธานในพีธีเปิดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยมี นางสาวสวีนา...[19 มีนาคม 2567]
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ผู้อำนวยการกองต่างๆ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราช...[18 มีนาคม 2567]
วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง...[18 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 - 10 (ทั้งหมด 244 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์