องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65
วันที่ 12 พฤจิกายน 2564 เวลา 13.30น. นางศิวพร ฉัวสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมโครงการ "สร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้" ร่วมกับ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบวัลำภู ได้เข้าร่วมมอบเครื่อง อุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้พักอาศัย ( นางโจมมา มีโต ) ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ผ่านมา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน