องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153
เดือนนี้ 5,734
เดือนที่แล้ว 11,577
ทั้งหมด 59,923

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 0๙.00 นายทองสุข พลศักดิ์ขวา รองนายกอบต.หนองภัยศูนย์ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วารภัย) เหตุเกิดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188