องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองภัยศูนย์ได้ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดต้นไม้ต้นหญ้าโดยรอบถนน เขตทางเข้า อบต.หนองภัยศูนย์ เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือมาติดต่องานราชการ ได้มีวิสัทัศน์ในการมองเห็นที่ดีในการใช้ถนน เส้นบ้านหนองภัยศูนย์ - บ้านดอนยานาง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188