องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 180
เดือนนี้ 5,761
เดือนที่แล้ว 11,604
ทั้งหมด 59,950

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ภายใต้โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติย ราชนารี ระหว่างวันที่ 22 - 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองภัยศูนย์ ได้ออกให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ในสุนัข – แมว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188