messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ sitemap
วันนี้ 114
เดือนนี้1,340
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,675
ทั้งหมด 280,000

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี...[8 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วม พิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ...[10 มิถุนายน 2567]
บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หนองภัยศูนย์ OnLine[7 มิถุนายน 2567]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู...[29 พฤษภาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview8
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview21
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview85
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview306
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview31
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview53

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์