ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ :

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

../add_file/

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ :

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน 042-378252

หมายเลขโทรสาร 042-378085

หมายเลขโทรศัพท์ กองคลัง 042-378256

แจ้งเหตุ(งานป้องกัน) 042-378118

www.nps.go.th

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน 042-378252

หมายเลขโทรสาร 042-378085

หมายเลขโทรศัพท์ กองคลัง 042-378256

แจ้งเหตุ(งานป้องกัน) 042-378118

www.nps.go.th

../add_file/

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน 042-378252

หมายเลขโทรสาร 042-378085

หมายเลขโทรศัพท์ กองคลัง 042-378256

แจ้งเหตุ(งานป้องกัน) 042-378118

www.nps.go.thชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :

อำนาจหน้าที่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อำนาจหน้าที่

../add_file/

อำนาจหน้าที่ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ :

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188

../add_file/

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :
ลักษณะที่ตั้ง 
ที่ตั้ง ตำบลหนองภัยศูนย์ อยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 9 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 บ้านหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับ  ตำบลกุดจิก  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัยและตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์ชัย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร มีจำนวน 5 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับตำบลกุดจิก,ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับตำบลหนองบัว,ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับตำบลหนองสวรรค์,ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เนื้อที่ 
ตำบลหนองภัยศูนย์มีเนื้อที่ประมาณ 35,406 ไร่ 1 งาน ตำบลโพธิ์ชัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 19,281 ไร่ 1 งาน รวมทั้งสิ้นมีพื้นที่ประมาณ 54,687 ไร่ 2 งาน หรือ 87.50 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นที่ราบสูงค่อนข้างสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์ชัย เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร
จำนวนประชากรพื้นที่ ตำบลนองภัยศูนย์ 
จำนวนครัวเรือนของตำบลหนองภัยศูนย์   2,231  ครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย 3,495 คน 
จำนวนประชากรหญิง 3,455 คน
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การประกอบอาชีพ 
•  อาชีพการเกษตร   80 %
•  อาชีพรับจ้าง   10 %
•  อาชีพค้าขาย   5 %
•รับราชการ 5 %
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
•  ธนาคาร - แห่ง
•  โรงแรม - แห่ง
•  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  2 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 1 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  โรงงานอุตสาหกรรม   5 แห่ง
•  โรงสี   15 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 12 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 3 แห่ง
  สภาพทางสังคม
  การศึกษา ตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
•  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 3 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
•  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1  แห่ง
•  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   5  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 4 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  ศูนย์พัฒนาอาชีพ  4  แห่ง
•  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 15  แห่ง
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย นับถือศาสนาพุทธ
•  วัด/สำนักสงฆ์  22 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 แห่ง ตำบลโพธิ์ชัย 8 แห่ง
•  ศาลเจ้า - แห่ง
•  โบสถ์ - แห่ง
•  มัสยิด - แห่ง
  การสาธารณสุข
•  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง คือ
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยานาง 
ไว้ให้บริการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่งยังให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การกำจัดลูกน้ำยุงลาย การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ฯลฯ ซึ่งประชากรในตำบลมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
•  สถานีตำรวจ - แห่ง
•  สถานีดับเพลิง - แห่ง
2.1.7 การบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม
ตำบลหนองภัยศูนย์ มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลและเชื่อมต่อกับตำบลข้างเคียง มีจำนวน 24 สาย คือ
1. ถนนลาดยาง  สายบ้านสว่างพัฒนา – สำนักงานขนส่งทางบก
2. ถนนลูกรัง สายบ้านสว่างพัฒนา – บ้านคึมชาด
3. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – ตำบลหนองสวรรค์
4. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – บ้านสว่างพัฒนา
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสงเปลือย – บ้านสว่างพัฒนา
6. ถนนลูกรัง สายบ้านคึมชาด – บ้านห้วยบง
7. ถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบง – บ้านคำบอน
8. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน – บ้านโนนหวาย
10. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านโนนอุดม
11. ถนนลูกรัง สายล้านคำบอน – บ้านดอนยานาง
12. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – เรือนจำกลางจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนหวาย – ตำบลกุดจิก
14. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนดู่ – บ้านนาลาดควาย
15. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดู่ – บ้านดอนยานาง
16. ถนนลูกรัง สายบ้านดอนยานาง – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
17. ถนนลาดยาง  สายบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1 - บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
18. ถนนลูกรัง สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนส้มโฮง
19. ถนนลูกรัง  สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนน้อย
20. ถนนลูกรัง  สายบ้านดอนน้อย – บ้านดอนส้มโฮง
21. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนน้อย – บ้านโนนสงเปลือย
22. ถนนลูกรัง  สายบ้านหว้าทอง – นาลาดควาย
23. ถนนลูกรัง  สายบ้านหว้าทอง – บ้านดอนน้อย
24. ถนนลาดยาง สายบ้านดอนส้มโฮง – เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
  การโทรคมนาคม
•  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
•  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1  แห่ง (ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
•  โทรศัพท์สาธารณะ 12  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 8 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 4 แห่ง
  การไฟฟ้า
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย มีไฟฟ้าใช้แล้วครบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นพื้นที่ทางการเกษตรบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าขยายไปถึง
•  ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 10 
•  ตำบลโพธิ์ชัย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 5 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลหนองภัยศูนย์
•  ลำน้ำ ลำห้วย  2  แห่ง
•  บึง หนองและอื่น ๆ 5  แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
•  ลำห้วยเล็ก 3  แห่ง
•  ลำห้วยขนาดใหญ่ 1  แห่ง
•  หนอง, ฝาย 2  แห่ง    
•  สระน้ำ  5  แห่ง
•  หนองน้ำสาธารณะ 2 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ตำบลหนองภัยศูนย์
•  ฝาย 7  แห่ง
•  บ่อน้ำตื่น  1  แห่ง
•  บาดาล  58  แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
•  บ่อน้ำตื้น  5  แห่ง
•  บ่อน้ำบาดลโยก  12  แห่ง
•  ประปาหมู่บ้าน  3  แห่ง
•  ฝายน้ำล้น 3  แห่ง
•  บ่อบาดาล 14  แห่ง
2.2 ศักยภาพในตำบล
2.2.1 การบริหาร 
ตำบลหนองภัยศูนย์ยกฐานะจากสภาตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2540 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
2.2.2 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1) ฝ่ายสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 30 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน 
 

(เมื่อ: 29 กรกฏาคม 2558) 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
ลักษณะที่ตั้ง 
ที่ตั้ง ตำบลหนองภัยศูนย์ อยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 9 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 บ้านหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับ  ตำบลกุดจิก  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัยและตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์ชัย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร มีจำนวน 5 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับตำบลกุดจิก,ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับตำบลหนองบัว,ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับตำบลหนองสวรรค์,ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เนื้อที่ 
ตำบลหนองภัยศูนย์มีเนื้อที่ประมาณ 35,406 ไร่ 1 งาน ตำบลโพธิ์ชัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 19,281 ไร่ 1 งาน รวมทั้งสิ้นมีพื้นที่ประมาณ 54,687 ไร่ 2 งาน หรือ 87.50 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นที่ราบสูงค่อนข้างสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์ชัย เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร
จำนวนประชากรพื้นที่ ตำบลนองภัยศูนย์ 
จำนวนครัวเรือนของตำบลหนองภัยศูนย์   2,231  ครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย 3,495 คน 
จำนวนประชากรหญิง 3,455 คน
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การประกอบอาชีพ 
•  อาชีพการเกษตร   80 %
•  อาชีพรับจ้าง   10 %
•  อาชีพค้าขาย   5 %
•รับราชการ 5 %
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
•  ธนาคาร - แห่ง
•  โรงแรม - แห่ง
•  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  2 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 1 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  โรงงานอุตสาหกรรม   5 แห่ง
•  โรงสี   15 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 12 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 3 แห่ง
  สภาพทางสังคม
  การศึกษา ตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
•  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 3 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
•  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1  แห่ง
•  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   5  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 4 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  ศูนย์พัฒนาอาชีพ  4  แห่ง
•  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 15  แห่ง
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย นับถือศาสนาพุทธ
•  วัด/สำนักสงฆ์  22 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 แห่ง ตำบลโพธิ์ชัย 8 แห่ง
•  ศาลเจ้า - แห่ง
•  โบสถ์ - แห่ง
•  มัสยิด - แห่ง
  การสาธารณสุข
•  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง คือ
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยานาง 
ไว้ให้บริการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่งยังให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การกำจัดลูกน้ำยุงลาย การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ฯลฯ ซึ่งประชากรในตำบลมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
•  สถานีตำรวจ - แห่ง
•  สถานีดับเพลิง - แห่ง
2.1.7 การบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม
ตำบลหนองภัยศูนย์ มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลและเชื่อมต่อกับตำบลข้างเคียง มีจำนวน 24 สาย คือ
1. ถนนลาดยาง  สายบ้านสว่างพัฒนา – สำนักงานขนส่งทางบก
2. ถนนลูกรัง สายบ้านสว่างพัฒนา – บ้านคึมชาด
3. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – ตำบลหนองสวรรค์
4. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – บ้านสว่างพัฒนา
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสงเปลือย – บ้านสว่างพัฒนา
6. ถนนลูกรัง สายบ้านคึมชาด – บ้านห้วยบง
7. ถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบง – บ้านคำบอน
8. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน – บ้านโนนหวาย
10. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านโนนอุดม
11. ถนนลูกรัง สายล้านคำบอน – บ้านดอนยานาง
12. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – เรือนจำกลางจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนหวาย – ตำบลกุดจิก
14. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนดู่ – บ้านนาลาดควาย
15. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดู่ – บ้านดอนยานาง
16. ถนนลูกรัง สายบ้านดอนยานาง – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
17. ถนนลาดยาง  สายบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1 - บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
18. ถนนลูกรัง สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนส้มโฮง
19. ถนนลูกรัง  สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนน้อย
20. ถนนลูกรัง  สายบ้านดอนน้อย – บ้านดอนส้มโฮง
21. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนน้อย – บ้านโนนสงเปลือย
22. ถนนลูกรัง  สายบ้านหว้าทอง – นาลาดควาย
23. ถนนลูกรัง  สายบ้านหว้าทอง – บ้านดอนน้อย
24. ถนนลาดยาง สายบ้านดอนส้มโฮง – เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
  การโทรคมนาคม
•  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
•  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1  แห่ง (ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
•  โทรศัพท์สาธารณะ 12  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 8 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 4 แห่ง
  การไฟฟ้า
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย มีไฟฟ้าใช้แล้วครบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นพื้นที่ทางการเกษตรบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าขยายไปถึง
•  ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 10 
•  ตำบลโพธิ์ชัย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 5 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลหนองภัยศูนย์
•  ลำน้ำ ลำห้วย  2  แห่ง
•  บึง หนองและอื่น ๆ 5  แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
•  ลำห้วยเล็ก 3  แห่ง
•  ลำห้วยขนาดใหญ่ 1  แห่ง
•  หนอง, ฝาย 2  แห่ง    
•  สระน้ำ  5  แห่ง
•  หนองน้ำสาธารณะ 2 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ตำบลหนองภัยศูนย์
•  ฝาย 7  แห่ง
•  บ่อน้ำตื่น  1  แห่ง
•  บาดาล  58  แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
•  บ่อน้ำตื้น  5  แห่ง
•  บ่อน้ำบาดลโยก  12  แห่ง
•  ประปาหมู่บ้าน  3  แห่ง
•  ฝายน้ำล้น 3  แห่ง
•  บ่อบาดาล 14  แห่ง
2.2 ศักยภาพในตำบล
2.2.1 การบริหาร 
ตำบลหนองภัยศูนย์ยกฐานะจากสภาตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2540 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
2.2.2 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1) ฝ่ายสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 30 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน 
 

(เมื่อ: 29 กรกฏาคม 2558) 

../add_file/
ลักษณะที่ตั้ง 
ที่ตั้ง ตำบลหนองภัยศูนย์ อยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 9 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 บ้านหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับ  ตำบลกุดจิก  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัยและตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์ชัย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร มีจำนวน 5 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับตำบลกุดจิก,ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับตำบลหนองบัว,ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับตำบลหนองสวรรค์,ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เนื้อที่ 
ตำบลหนองภัยศูนย์มีเนื้อที่ประมาณ 35,406 ไร่ 1 งาน ตำบลโพธิ์ชัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 19,281 ไร่ 1 งาน รวมทั้งสิ้นมีพื้นที่ประมาณ 54,687 ไร่ 2 งาน หรือ 87.50 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นที่ราบสูงค่อนข้างสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์ชัย เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร
จำนวนประชากรพื้นที่ ตำบลนองภัยศูนย์ 
จำนวนครัวเรือนของตำบลหนองภัยศูนย์   2,231  ครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย 3,495 คน 
จำนวนประชากรหญิง 3,455 คน
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การประกอบอาชีพ 
•  อาชีพการเกษตร   80 %
•  อาชีพรับจ้าง   10 %
•  อาชีพค้าขาย   5 %
•รับราชการ 5 %
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
•  ธนาคาร - แห่ง
•  โรงแรม - แห่ง
•  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  2 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 1 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  โรงงานอุตสาหกรรม   5 แห่ง
•  โรงสี   15 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 12 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 3 แห่ง
  สภาพทางสังคม
  การศึกษา ตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
•  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 3 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
•  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1  แห่ง
•  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   5  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 4 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  ศูนย์พัฒนาอาชีพ  4  แห่ง
•  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 15  แห่ง
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย นับถือศาสนาพุทธ
•  วัด/สำนักสงฆ์  22 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 แห่ง ตำบลโพธิ์ชัย 8 แห่ง
•  ศาลเจ้า - แห่ง
•  โบสถ์ - แห่ง
•  มัสยิด - แห่ง
  การสาธารณสุข
•  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง คือ
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยานาง 
ไว้ให้บริการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่งยังให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การกำจัดลูกน้ำยุงลาย การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ฯลฯ ซึ่งประชากรในตำบลมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
•  สถานีตำรวจ - แห่ง
•  สถานีดับเพลิง - แห่ง
2.1.7 การบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม
ตำบลหนองภัยศูนย์ มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลและเชื่อมต่อกับตำบลข้างเคียง มีจำนวน 24 สาย คือ
1. ถนนลาดยาง  สายบ้านสว่างพัฒนา – สำนักงานขนส่งทางบก
2. ถนนลูกรัง สายบ้านสว่างพัฒนา – บ้านคึมชาด
3. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – ตำบลหนองสวรรค์
4. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – บ้านสว่างพัฒนา
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสงเปลือย – บ้านสว่างพัฒนา
6. ถนนลูกรัง สายบ้านคึมชาด – บ้านห้วยบง
7. ถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบง – บ้านคำบอน
8. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน – บ้านโนนหวาย
10. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านโนนอุดม
11. ถนนลูกรัง สายล้านคำบอน – บ้านดอนยานาง
12. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – เรือนจำกลางจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนหวาย – ตำบลกุดจิก
14. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนดู่ – บ้านนาลาดควาย
15. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดู่ – บ้านดอนยานาง
16. ถนนลูกรัง สายบ้านดอนยานาง – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
17. ถนนลาดยาง  สายบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1 - บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
18. ถนนลูกรัง สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนส้มโฮง
19. ถนนลูกรัง  สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนน้อย
20. ถนนลูกรัง  สายบ้านดอนน้อย – บ้านดอนส้มโฮง
21. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนน้อย – บ้านโนนสงเปลือย
22. ถนนลูกรัง  สายบ้านหว้าทอง – นาลาดควาย
23. ถนนลูกรัง  สายบ้านหว้าทอง – บ้านดอนน้อย
24. ถนนลาดยาง สายบ้านดอนส้มโฮง – เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
  การโทรคมนาคม
•  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
•  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1  แห่ง (ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
•  โทรศัพท์สาธารณะ 12  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 8 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 4 แห่ง
  การไฟฟ้า
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย มีไฟฟ้าใช้แล้วครบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นพื้นที่ทางการเกษตรบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าขยายไปถึง
•  ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 10 
•  ตำบลโพธิ์ชัย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 5 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลหนองภัยศูนย์
•  ลำน้ำ ลำห้วย  2  แห่ง
•  บึง หนองและอื่น ๆ 5  แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
•  ลำห้วยเล็ก 3  แห่ง
•  ลำห้วยขนาดใหญ่ 1  แห่ง
•  หนอง, ฝาย 2  แห่ง    
•  สระน้ำ  5  แห่ง
•  หนองน้ำสาธารณะ 2 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ตำบลหนองภัยศูนย์
•  ฝาย 7  แห่ง
•  บ่อน้ำตื่น  1  แห่ง
•  บาดาล  58  แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
•  บ่อน้ำตื้น  5  แห่ง
•  บ่อน้ำบาดลโยก  12  แห่ง
•  ประปาหมู่บ้าน  3  แห่ง
•  ฝายน้ำล้น 3  แห่ง
•  บ่อบาดาล 14  แห่ง
2.2 ศักยภาพในตำบล
2.2.1 การบริหาร 
ตำบลหนองภัยศูนย์ยกฐานะจากสภาตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2540 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
2.2.2 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1) ฝ่ายสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 30 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน 
 

(เมื่อ: 29 กรกฏาคม 2558) ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ตรวจสอบ ราชาแก๊ส ด้วย ผิดปกติอย่างมาก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตรวจสอบ ราชาแก๊ส ด้วย ผิดปกติอย่างมาก ../add_file/ตรวจสอบ ราชาแก๊ส ด้วย ผิดปกติอย่างมาก

ชื่อไฟล์ : ตรวจสอบ ราชาแก๊ส ด่วน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตรวจสอบ ราชาแก๊ส ด่วน ../add_file/ตรวจสอบ ราชาแก๊ส ด่วน

ชื่อไฟล์ : การเข้าเก็บขยะ ในห้างไทวัสดุ สาขาหนองบัวลำภู ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะ ขยะส่วนที่เก็บได้ ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเก็บได้ให้เอาไว้ที่เดิม ไม่ต้องโยนออก นอกห้องเก็บขยะ ของห้าง ครับผม. ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การเข้าเก็บขยะ ในห้างไทวัสดุ สาขาหนองบัวลำภู ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะ ขยะส่วนที่เก็บได้ ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเก็บได้ให้เอาไว้ที่เดิม ไม่ต้องโยนออก นอกห้องเก็บขยะ ของห้าง ครับผม. ../add_file/การเข้าเก็บขยะ ในห้างไทวัสดุ สาขาหนองบัวลำภู ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะ ขยะส่วนที่เก็บได้ ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเก็บได้ให้เอาไว้ที่เดิม ไม่ต้องโยนออก นอกห้องเก็บขยะ ของห้าง ครับผม.

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 3 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 3 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3

ชื่อไฟล์ : 3 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : มีช่องทางการค้นหาชื่อเพื่อที่จะจ่ายภาษีที่ดินไหมครับ และสามารถจ่ายทางช่องทางใหนได้บ้าง ในกรณีที่เจ้าของที่ดินอยู่ต่างจังหวัด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีช่องทางการค้นหาชื่อเพื่อที่จะจ่ายภาษีที่ดินไหมครับ และสามารถจ่ายทางช่องทางใหนได้บ้าง ในกรณีที่เจ้าของที่ดินอยู่ต่างจังหวัด ../add_file/มีช่องทางการค้นหาชื่อเพื่อที่จะจ่ายภาษีที่ดินไหมครับ และสามารถจ่ายทางช่องทางใหนได้บ้าง ในกรณีที่เจ้าของที่ดินอยู่ต่างจังหวัด

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รบกวนอบต.หนองภัยศูนย์ เข้ามาดูถนนบ้านดอนส้มโฮงด้วยค่ะ ปะแล้วปะอีกก็ยังเป็นหลุมเหมือนเดิม ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านไปถึงท้ายหมู่บ้านไม่มีตรงไหนที่เรียบเลย อยากให้ดูแลตรงนี้ด้วยค่ะไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการเอายางมะตอยมาหยอดอย่างเดียว งบไปลงตรงไหนหมดคะ มีอีกอย่างที่จะร้องเรียนคืออยากให้บริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับหิน ปูน ทราย ช่วยมาเคลียร์เศษทรายที่ตกบนถนนสาธารณะที่ชาวบ้านขี่รถผ่านไปมาให้ด้วยค่ะ ไม่ก็ฉีดน้ำไล่ฝุ่นให้ด้วย ขี่รถไปมีแต่ฝุ่นเข้าปอดสุขภาพเสียไปหมดแล้ว ถ้าอบต.ยังไม่แก้ปัญหาที่กล่าวมาก็จะแจ้งผู้ว่าแล้วนะคะ หวังว่าอบต.จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รบกวนอบต.หนองภัยศูนย์ เข้ามาดูถนนบ้านดอนส้มโฮงด้วยค่ะ ปะแล้วปะอีกก็ยังเป็นหลุมเหมือนเดิม ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านไปถึงท้ายหมู่บ้านไม่มีตรงไหนที่เรียบเลย อยากให้ดูแลตรงนี้ด้วยค่ะไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการเอายางมะตอยมาหยอดอย่างเดียว งบไปลงตรงไหนหมดคะ มีอีกอย่างที่จะร้องเรียนคืออยากให้บริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับหิน ปูน ทราย ช่วยมาเคลียร์เศษทรายที่ตกบนถนนสาธารณะที่ชาวบ้านขี่รถผ่านไปมาให้ด้วยค่ะ ไม่ก็ฉีดน้ำไล่ฝุ่นให้ด้วย ขี่รถไปมีแต่ฝุ่นเข้าปอดสุขภาพเสียไปหมดแล้ว ถ้าอบต.ยังไม่แก้ปัญหาที่กล่าวมาก็จะแจ้งผู้ว่าแล้วนะคะ หวังว่าอบต.จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด ../add_file/รบกวนอบต.หนองภัยศูนย์ เข้ามาดูถนนบ้านดอนส้มโฮงด้วยค่ะ ปะแล้วปะอีกก็ยังเป็นหลุมเหมือนเดิม ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านไปถึงท้ายหมู่บ้านไม่มีตรงไหนที่เรียบเลย อยากให้ดูแลตรงนี้ด้วยค่ะไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการเอายางมะตอยมาหยอดอย่างเดียว งบไปลงตรงไหนหมดคะ มีอีกอย่างที่จะร้องเรียนคืออยากให้บริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับหิน ปูน ทราย ช่วยมาเคลียร์เศษทรายที่ตกบนถนนสาธารณะที่ชาวบ้านขี่รถผ่านไปมาให้ด้วยค่ะ ไม่ก็ฉีดน้ำไล่ฝุ่นให้ด้วย ขี่รถไปมีแต่ฝุ่นเข้าปอดสุขภาพเสียไปหมดแล้ว ถ้าอบต.ยังไม่แก้ปัญหาที่กล่าวมาก็จะแจ้งผู้ว่าแล้วนะคะ หวังว่าอบต.จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : V0WLWBRWed15241.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rY0jpbnWed15408.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KsP97cEMon24526.jpg

ชื่อไฟล์ : vLI4Wh3Mon104538.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : SXzHqIJMon25812.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WbFZMW4Mon31025.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe ../add_file/จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe

ชื่อไฟล์ : jEr1JPQThu24037.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : n7bLG2BMon94835.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gW8Fmc1Mon94918.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wUzqtYYTue83707.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6YgJFXpFri12655.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/