messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีด เส้นทางบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 ถึง โรงเรียนหนองผือราษฏร์บำรุง ตำบลหนองภั poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง วัดศรีสมภรณ์สมสะอาด บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบั poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองภัยศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 471
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 437
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 445
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองกุง บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางบุญถม ถึง บ้านนายอ๊อด บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มใต้ ถึงวัดป่าดอนยานาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่ ถึง บ้านสารวัตรมานะ บ้านหนอง กุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 468
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์