องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้ 4,237
เดือนที่แล้ว 10,626
ทั้งหมด 74,553

account_box ฝ่ายบริหาร
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายทองสุข พลศักดิ์ขวา)
รองนายก อบต. หนองภัยศูนย์
(นายทองสุข พลศักดิ์ขวา)
รองนายก อบต. หนองภัยศูนย์
(นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู)
รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์
(นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู)
รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์
(นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย)
เลขานุการนายก อบต.
(นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย)
เลขานุการนายก อบต.
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188