องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 191
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกอบต.หนองภัยศูนย์ และกองสวัสดิการ อบต.หนองภัยศูนย์ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดให้มีโครงการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี2564 โดยมอบให้ครัวเรือนผู้ยากจนในแต่ละชุมชน จำนวน 15 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 167 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 83,500 บาท
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188